Danh sách từ A-Z
Server #1
Nội dung phim

Ở một
bộ tộc xa xôi, có nuôi một con linh thú đến từ núi Tuyết Đề. Sau khi yêu quái
Hoàng Bì Tử biết tin, đã đem người tới đó hòng tước đoạt. Không ngờ trong trận
ác chiến, linh thú đã thừa cơ chạy thoát. Hoàng Bì Tử và nữ chiến sĩ bộ tộc Hoàn
Nhan Cẩn vì muốn bắt lại linh thú mà chạy đến Khâm Thiên thành. Tại đây, Hoàn
Nhan Cẩn tình cờ quen biết thiếu niên Ngô Dạng, nảy sinh tình cảm…

Mở rộng...
Tắt Quảng Cáo