Danh sách từ A-Z
Nội dung phim

Tiếp tục kể về câu chuyện về một cảnh sát có tài, hành động trẻ con đang làm việc dưới trướng vị sếp mới chỉ biết đến sách vở.

Mở rộng...
X